هنر درمانی

نقاشی هر چند مردم هزاران سال است که از هنر به عنوان راهی برای بیان، ارتباط و بهبود یافتن استفاده می کنند، اما این موضوع به صورت رسمی از اواسط قرن بیستم آغاز شد. از هنر درمانی می توان برای درمان محدوده ی وسیعی از اختلالات ذهنی و درماندگی های روانی استفاده کرد. در نقاشی…
Read more