گفتار درمانی

گفتار درمانی

گفتاردرمانی پروسه ی بالینی با هدف بهبود ارتباط است. متاسفانه اکثر افراد تصور می کنند گفتاردرمانی تنها برای کودکان مبتلا به اختلالات تلفظی مفید است، در حالی که درمان طیف وسیعی از اختلالات در حیطه ی وظایف آسیب شناس گفتار و زبان قرار می گیرد. تیم گفتاردرمانی مرکز جامع آموزشی و توان بخشی امام علی…
Read more