شن درمانی

شن درمانی

ماسه بازی درمانی به عنوان یک تکنیک روان درمانی تعریف شده است. این تکنیک در اصل از کار مارگارت لونفلد، پزشک اطفال و روانپزشک کودک انگلیسی گرفته شده است (1979_1939). او مقداری ماسه و آب را به همراه چندین اسباب بازی کوچک به کار می برد و روش خود را (تکنیک دنیا) نامیده بود. با…
Read more