ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

دسته: مرکز جامع آموزش و توانبخشی امام علی (ع)

هویت سایت

فعالیت های مرکز جامع آموزشی و توانبخشی امام علی (ع) درحال حاضر

فعالیت های مرکز جامع آموزشی و توانبخشی امام علی (ع) درحال حاضر

مرکز جامع آموزش و توانبخشی

مرکز غیرانتفایی روزانه آموزش و توانبخشی معلولان زیر 15 سال

مرکز غیرانتفایی روزانه آموزشی توانبخشی معلولان زیر 15 سال در حال حاضر دارای شش کلاس آموزش ذهنی، دو کلاس گفتار درمانی، اتاق شن درمانی، سالن کار درمانی، اتاق توپ، اتاق تست ضریب هوشی خردسالان و اتاق بازی درمانی خردسالان می‌باشد.

team sayar

تیم سیار

تیم سیار با ظرفیت 15 نفر با معلولیت ذهنی- جسمی شدید و خیلی شدید در حال ارائه خدمات تخصصی توانبخشی به صورت مراجعه حضوری و کاملا رایگان شامل گفتار درمان، کار درمان، روانشناس و مددکار می‌باشد .

یاسین

خانه یاسین

خانه کوچک یاسین با هدف ایجاد سرپناه و توانمندسازی معلولین براساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور در سال 1388 تاسیس شده است، در حال حاضر 15 دختر کم توان ذهنی با درجه معلولیت ذهنی خفیف که بی سرپرست یا فاقد سرپرست می‌باشند در این خانه نگهداری می‌شوند. رسالت اصلی خانه‌های کوچک رساندن توانخواهان به سطحی از…
Read more