ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

دسته: دسته‌بندی نشده

سال نو مبارک

خداوند یگانه را سپاس که مجالی عنایت نمود تا یکسال دیگر بمانیم و توفیقی عطا فرمود تا خدمتگزاری کنیم.فرا رسیدن سال نو را خدمت تمامی بزرگواران تبریک عرض می نماییم. مرکز جامع آموزشی و توانبخشی امام علی ع

اختلال حسی

اختلال پردازش حسی

اختلال یکپارچگی حسی یا عدم کارکرد یکپارچگی sensory  integration Disorder) SID) یا اختلال پردازش حسیsensory processing disorder) SPD) نوعی اختلال عصبی است. پردازش حسی به ثبت، تعدیل و سازماندهی درون داده های حسی (دیداری، شنیداری، بویایی، لمسی، چشایی، حرکتی و سایر حس های درونی) گفته می شود. پردازش حسی صحیح لازمه  دستیابی به مهارتهای سطوح…
Read more

مدرسه

خروجی های مهر 98

خروجی های مهر 98

مددکاری

مددکاری

واحد مددکاری درحال حاضر دارای 307 پرونده توانبخشی برای افراد با معلولیت‌‌های ذهنی در طیف‌های خفیف تا شدید می‌باشد. خدمات انجام شده در این واحد را به دو بخش حمایتی و اجتماعی میتوان تقسیم کرد. خدمات بخش حمایتی شامل تهیه سبد غذایی، پوشک، البسه و دارو، اعطای کمک هزینه تحصیلی، اهدا لوازم تحریر به دانش‌آموزان،…
Read more