ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

دسته: آموزش آنلاین

حافظه حرکتی

حافظه حرکتی

انجام تمریناتی از این قبیل و تقویت حافظه حرکتی به رشد مهارتهای شناختی و حرکتی کودک کمک میکند

توجه دیداری

توجه دیداری

تمرینی کارآمد جهت افزایش توجه دیداری خردسالان که سبب افزایش توجه و تمرکز و دقت میشود .همچنین باعث بالا رفتن شناخت شباهتها و تفاوتها و شناخت بهتر رنگها میشود

اموزش آنلاین

آموزش آنلاین

آموزش در جهت تقویت توجه شنیداری و تعقیب چشمی مربی آموزشی: خانم زهرا موسوی زاده تمرین تقویت توجه پایدار مناسب کودکان دارای نقص توجه مربی آموزشی: خانم زهرا موسوی زاده عزیزان تمرین امروز مربوط به مهارت های خودیاری کودک میباشد.که ابتدا شما خودتان انجام دهید درمرحله بعد با تقلید از شما و در اخر خودش…
Read more