ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

سال نو مبارک

سال نو مبارک

خداوند یگانه را سپاس که مجالی عنایت نمود تا یکسال دیگر بمانیم و توفیقی عطا فرمود تا خدمتگزاری کنیم.فرا رسیدن سال نو را خدمت تمامی بزرگواران تبریک عرض می نماییم.

مرکز جامع آموزشی و توانبخشی امام علی ع

پاسخی بگذارید