ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

اولین دوره مسابقات استانی کودکان دارای نیازهای خاص

اولین دوره مسابقات استانی کودکان دارای نیازهای خاص

مسابقات استانی سالن استانداری
مسابقات استانی

اولین دوره مسابقات استانی کودکان دارای نیازهای خاص در تاریخ 11/9/98 درمحل سالن استانداری کرمان با حضور 110 ورزشکار از 23 مرکز توانبخشی و مدارس استثنایی استان کرمان با حضور مسئولان و ورزشکاران استان در رشته های دو و میدانی، پرتاب وزنه، گوی رانی، بوچیا و فوتسال به مدت یک روز برگزار گردید. در جریان این مسابقات 9 نفر از مرکز جامع آموزش و توانبخشی امام علی (ع) به مربیگری خانم نرگس گنجی زاده حضور داشتند که هر 9 نفر با کسب مقام اول و دوم موفق به اخذ مدال شدند. در پایان این مراسم ‌ توسط اقای پاریزی، آقای صادق زاده، آقای میرزا حسینی، آقای کورکی نژاد و آقای نخعی و سایر مسئولان استان به افراد برگزیده مدال و حکم اهدا شد.

مسابقات

اسامی مدال اوران مرکز جامع آموزش و توانبخشی امام علی (ع) به شرح ذیل می باشد.

مقام اول مسابقات دو و میدانی گروه “ب” : آتنا حمزه نژاد

مقام دوم مسابقات دو و میدانی گروه “ب” : زهرا بلوچی

مقام اول مسابقات دو و میدانی گروه “ج”  زیر ده سال: محمد حسین درانی

مقام دوم مسابقات دو و میدانی گروه “ج” زیر ده سال : زهرا قبایی

مقام اول مسابقات دو و میدانی گروه “د” : علی پاریاد

مقام دوم مسابقات دو و میدانی گروه “د” : مهدی شجاعی

مقام سوم مسابقات دو و میدانی گروه “د” : امیر عباس شجاع حیدری

مقام اول مسابقات بوچیا گروه “ب”: محمد رضایی

مقام دوم مسابقات بوچیا گروه”الف”: ام البنین کفاش زاده

 

پاسخی بگذارید