ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

مددکاری

مددکاری

مددکاری

واحد مددکاری درحال حاضر دارای 307 پرونده توانبخشی برای افراد با معلولیت‌‌های ذهنی در طیف‌های خفیف تا شدید می‌باشد. خدمات انجام شده در این واحد را به دو بخش حمایتی و اجتماعی میتوان تقسیم کرد. خدمات بخش حمایتی شامل تهیه سبد غذایی، پوشک، البسه و دارو، اعطای کمک هزینه تحصیلی، اهدا لوازم تحریر به دانش‌آموزان، اعطای کمک هزینه امرار معاش، اعطای کمک هزینه ایاب و ذهاب می باشد. خدمات اجتماعی شامل انجام خدمات بیمه‌ای، معرفی توانخواهان پسر به کمیسیون پزشکی جهت امور معافیت سربازی ، انجام مداخله‌های موثر در بحران‌های خانوادگی، فردی و اجتماعی توانخواهان، پیگیری مددکار در خصوص ایجاد اشتغال و مسکن توانخواهان، انجام فعالیت‌های مبنی بر بازتوانی یا بازپروری مددجویانی که به نحوی دچار آسیب‌های اجتماعی گردیده‌اند (اعتیاد، فرار دختران از خانه، بزهکاری، طلاق)، آموزش مهارت‌های زندگی به گروه‌های سنی مختلف مددجویان و خانوادهای آن‌ها، درصورت لزوم معرفی به پزشک اعصاب و روان و ویزیت رایگان ، انجام خدمات مشاوره‌ای تخصصی در زمینه مسائل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و تحصیلی به صورت فردی و خانوادگی و معرفی توانخواهان با ظرفیت ذهنی خفیف به مراکز حرفه آموزی ویژه معلولین اشاره کرد. همچنین با پیگیری انجام شده توسط این واحد 229 نفر از توانخواهان جهت افزایش یارانه نقدی به سازمان بهزیستی استان معرفی شده‌اند که از مهرماه سال 1397 مبلغ مازاد به حساب آنان واریز می‌شود.

پاسخی بگذارید