تیم سیار با ظرفیت ۱۵ نفر با معلولیت ذهنی- جسمی شدید و خیلی شدید در حال ارائه خدمات تخصصی توانبخشی به صورت مراجعه حضوری و کاملا رایگان شامل گفتار درمان، کار درمان، روانشناس و مددکار می‌باشد . همچنین در صورت نیاز خدماتی نظیر تهیه سبد مواد غذایی، البسه، پوشک و… به توانخواهان ارائه می‌شود.

خدمات ارائه شده توسط تیم سیار در زمان شیوع ویروس کرونا

Leave a Comment