ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

تیم سیار

تیم سیار

team sayar

تیم سیار با ظرفیت 15 نفر با معلولیت ذهنی- جسمی شدید و خیلی شدید در حال ارائه خدمات تخصصی توانبخشی به صورت مراجعه حضوری و کاملا رایگان شامل گفتار درمان، کار درمان، روانشناس و مددکار می‌باشد . همچنین در صورت نیاز خدماتی نظیر تهیه سبد مواد غذایی، البسه، پوشک و… به توانخواهان ارائه می‌شود.

خدمات ارائه شده توسط تیم سیار در زمان شیوع ویروس کرونا

 

پاسخی بگذارید