ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

خدمات مرکز

تماس با ما

آدرس: ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی شماره تماس: 0343325605 – 0343325602 – 0343325603 email:emamali.apmd.2017@gmail.com instagram:emamali_apmd_2017 whatsapp:emamali.apmd.2017 Facebook:emamali.apmd

سال نو مبارک

خداوند یگانه را سپاس که مجالی عنایت نمود تا یکسال دیگر بمانیم و توفیقی عطا فرمود تا خدمتگزاری کنیم.فرا رسیدن سال نو را خدمت تمامی بزرگواران تبریک عرض می نماییم. مرکز جامع آموزشی و توانبخشی امام علی ع

حافظه

حافظه

مفهوم حافظه قسمت اول

روز جهانی معلولین گرامی باد

12 آذر روز جهانی معلولین گرامی باد.

تربیت

هفته تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد .

اطلاعات عمومی

افزایش اطلاعات عمومی

تمرینی با هدف افزایش اطلاعات عمومی(شناخت پوشاک،جنسیت و اعضای بدن)

حافظه حرکتی

حافظه حرکتی

انجام تمریناتی از این قبیل و تقویت حافظه حرکتی به رشد مهارتهای شناختی و حرکتی کودک کمک میکند